Kategoriarkiv: Ekonomi

Vad innebär en konkurs?

Dagligen så kan man höra talas om företag som gått i konkurs. Frågan är vad detta egentligen innebär? En konkurs sker som en följd av att ett företag hamnat på ekonomisk obestånd. Man får inte längre in exempelvis jobb – eller säljer produkter – som täcker de skulder man har dragit på sig. Skulder som kan vara hos leverantörer, kunder, affärspartners eller exempelvis hos Skatteverket.

Då detta sker – och har varit fallet under en längre period – så lämnar man som företagare in en konkursansökan hos Tingsrätten som utreder ärendet. Bedöms företaget i fråga vara i obestånd så utser Tingsrätten en konkursförvaltare som direkt tar kontroll över bolagets tillgångar. Företaget som är skyldig pengar kallas för en gäldenär och de som lånat ut pengar – eller inte fått betalt – kallas för borgenärer.

Konkursförvaltning – så fungerar det

Konkursförvaltaren som utses är en jurist. Som ovan sagt så kommer den första uppgiften att vara att börja bestämma över företagets tillgångar. Nästa steg är att sammanställa alla dessa – och alla skulder – i en bouppteckning. Då detta är slutfört så kommer firmatecknaren att intyga att allt stämmer. Det kallas för ett Edgångssammanträde och själva intyget som lämnas kallas för en bouppteckningsed. Då detta steg är slutfört så kommer förvaltaren att förklara företaget i konkurs – vilket innebär att företaget i fråga slutar att existera.

Jobbet slutar emellertid inte där. Konkursförvaltning innebär även att de tillgångar som eventuellt finns kvar i konkursboet ska säljas vidare. Exempelvis vid en exekutiv auktion och pengarna som en sådan genererar ska sedan fördelas ut bland de borgenärer som finns. Här har vi i Sverige en lag som stipulerar ordningen för vilka borgenärer som ska få pengar tillbaka först. Den lagen kallas för förmånsrättslagen.

Vad händer med en firmatecknare?

För anställda så är en konkurs givetvis ett dråpslag, men fallet behöver inte vara så hårt rent ekonomiskt. Vi har en lönegaranti som träder i kraft i samband med konkurser och det innebär att anställda får rätt till lön under konkursen och några månader efteråt. Samtidigt så gäller denna garanti bara för en viss tid och där det även finns begränsande tak för hur mycket pengar man får.

För en firmatecknare så kan fallet bli hårdare. Inte sällan så kan man ges näringsförbud i samband med en konkurs och beroende på bolagsform så kan man också ha ett personlig ansvar. Det senare innebär att man som exempelvis enskild firma kan bli personligt ansvarig för skulderna – och i och med detta exempelvis tvingas sälja även privata tillgångar. Här bör man således vara på det klara med att det finns risker i att ha en enskild firma jämfört med exempelvis ett aktiebolag.

Så effektiviserar du redovisningen

Många företagare och föreningar kämpar med papperskvitton när ekonomin ska redovisas. Med en digital redovisning går allt mycket snabbare och enklare. Läs mer om sådana tjänster här.

Kommer du ihåg när man skulle redovisa i skolan när man var liten? För dig som är född åtminstone på 90-talets början eller tidigare bör du ha minnen av svarta tavlan. Kanske till och med diabilder. Det var inte först förrän ett par år senare som de flesta fick erfara redovisningar av digital form som till exempel via Power Point eller senare Prezi. En annan typ av redovisning som också digitaliserats med tiden är ekonomiska redovisningar. Du vet, den typ av sammanställning som alla företag eller föreningar måste visa upp för att visa sina kunder och medlemmar att det inte fifflats med ekonomin. Ofta är det en hel del papper och kvitton som ska sparas, sorteras och sättas in i rätt pärmar. Det säger sig själv att en sådan typ av arbete underlättas enormt av att digitaliseras.

Följ processen enkelt

Det är inte ovanligt att man som företagare eller förening tar hjälp för att få ordning på redovisningen. En slarvig redovisning kan få tråkiga konsekvenser i att du exempelvis måste betala restbelopp till Skatteverket. Eller ännu värre, att du blir misstänkt för skattebrott på grund av ofullständig redovisning. Men med en redovisningsbyrå garderar du dig från sådana risker. Luta dig tillbaka och låt någon annan ta hand om det där energikrävande jobbet. Digital redovisning innebär dessutom att du enkelt kan följa processens gång medan den fortlöper. Läs mer om digital redovisning på denna sida: https://www.digitalredovisning.nu/