Kategoriarkiv: Företagande

Aktieägaravtal som trygghet

Som aktieägare är det tryggt att ingå i ett aktieägaravtal när man införskaffar aktier i ett företag. En trygghet som beskriver hur allt möjligt ska hanteras.

Att vara aktieägare kan vara mycket spännande och intressant. Genom att äga aktier i ett företag blir man en av ägarna, även om man endast äger en mycket liten del. Plötsligt blir alla företagets förehavanden av intresse och man kan nyfiket följa allt som har med företaget att göra. Som ifall företaget har några nya produkter eller tjänster på gång. Och hur det går ekonomiskt.

Men om man inte har ingått ett aktieägaravtal så kan det även vara sådant som är oroande. Man kan känna sig som ett löv för vinden som blir omkringkastat utan att ha någon som helst kontroll eller aning om vad som hända skall.

Klokt att teckna aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett dokument som är tryggt för alla parter i ett företags ägargrupp. Men även för de som styr företaget. Genom att skriva aktieägaravtal så har båda parter fastställt hur allt ska hanteras som sker, och möjligtvis skulle kunna ske, i företaget. Det är ett dokument som skapar trygghet och som även används som styrdokument om något skulle inträffa.

Man kanske kan tro att ett företagsägande är rationellt. Men det handlar i många fall om lika mycket känslor som vid en kärleksrelation. Det kan vara stora pengar investerade. Och även arv, lång anställning och stort engagemang. Ett aktieägaravtal är därför ibland mer viktigt än ett samboavtal eller testamente.

Stärk verksamheten med en ledarskapsutbildning i Stockholm

En ledarskapsutbildning i Stockholm är som balsam för verksamheten. Kanske finns det redan en tydlig elefant i rummet, eller så vill du förebygga en sådan.

Hur står det till på arbetsplatsen egentligen? Det kan vara en fråga som du ödmjukt ställer till teamet varje måndag på morgonmötet. Och kanske får du varje gång till svar att det bara är bra. Trots detta trillar flertalet sjukskrivningar in vecka efter vecka, och dina kollegor verkar tappa mer och mer energi i höstmörkret.

Till slut börjar du att fundera om det är du. Gör du något fel i ditt ledarskap som stjälper istället för hjälper gruppen att utvecklas? Kanske känner du till och med att du står utanför och att det är svårt att prata om situationen. Allt du önskar är ett välmående och högpresterande team.

Hur kan en ledarskapsutbildning hjälpa er att bli ett högpresterande team?

Resan mot att bli ett högpresterande team är många gånger en utmaning. Men en sak är säker – ledarskapet i gruppen spelar roll. Rätt ledarskapsutbildning i Stockholm kan dock visa vägen för ditt företag eller din organisation. Utbildningen sker vanligtvis under en eller två dagar tillsammans med en erfaren konsult. Det finns ofta flera olika kurser du kan välja mellan.

Utbildningens program innehåller bland annat grunderna i beteendeanalys, gruppens olika faser, individens roll i en grupp samt negativa processers påverkan. Dessutom är det viktigt att lägga fram på bordet vad som kännetecknar effektiva team och fungerande grupper. Åtminstone om målet är att bli just ett högpresterande team.

Rekryteringsföretag i Stockholm – välj rätt chef

Att tillsätta ledande befattningar i ett företag, tillhör en företagsledares viktigaste uppgift. Anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm och välj rätt chef.

Du äger ett företag som arbetar som agenturföretag på den nordiska marknaden. Dina huvudmän och leverantörer är utländska företag. Din försäljningschef har plötsligt sagt upp sig och du befarar att han tänker starta upp en konkurrerande verksamhet. I värsta fall kommer han att ta med sig några av “dina” agenturer.

Inte nog med att försäljningschefen slutar. Du vet att han har god relation med din ekonomichef och nu tänker även hon sluta. Du låter båda gå med omedelbar verkan. Risken att de tar med sig företagshemligheter är överhängande. Du har fått ett akut problem på halsen och du måste visa handlingskraft internt och gentemot dina utländska huvudmän.

Rekryteringsföretag i Stockholm – akuta lösningar

Din försäljningschefs uppgifter kan du själv ta över tillfälligt. Du är väl förtrogen med produkterna och känner alla kunder. Ekonomichefens arbete kräver inte samma specialkunskap om produkter och kunder. Därför räknar du med att befattningen under en övergångstid kan lösas med en ekonomikonsult. Men du har ingen tid att syssla med något rekryteringsarbete.

Du kontaktar därför ett rekryteringsföretag i Stockholm. De har flera tänkbara kandidater till dina chefsjobb “på lager”. Tillsammans med rekryteringsfirman går ni igenom en kravspecifikation för de befattningar du söker. Med omedelbar verkan kan en interimskonsult komma in på ekonomisidan. Att finna en lämplig försäljningschef kräver lite mer ansträngning. Men firman har stor vana vid “headhunting”. Du ger dem i uppdrag att finna tre alternativa kandidater. Läs vidare om ett erfaret rekryteringsföretag här: www.valegro.se

Utbildning i BAM är viktig för alla

För att sprida kunskap om de lagar och regler som styr en arbetsmiljö är det bra om så många som möjligt på ett företag går en BAM-utbildning. Därför finns det längre och kortare utbildningar.

Vår arbetsmiljö regleras av väldigt många regler och lagar för att den skall vara trygg och hälsosam. BAM står för Bättre ArbetsMiljö och då menas inte bara skyddsutrustning utan även den psykosociala miljön på en arbetsplats.

Det är visserligen arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön uppfyller kraven men det är upp till var och en att verkligen följa dem. Därför är det viktigt att alla känner till både sina skyldigheter och rättigheter.

BAM-utbildning är tillgänglig för alla

Samtidigt som utvecklingen går snabbt framåt inom industrin och på andra arbetsplatser förändras också kraven på en bra arbetsmiljö. På sjuttiotalet var det ingen som hade en aning om att vi skulle arbeta med så mycket teknisk utrustning som vi gör idag. Därför kan en del lagar vara föråldrade och måste uppdateras.

För att alla ska vara informerade om de lagar som gäller så finns det löpande utbildning i BAM. Det finns allt från korta grundkurser för de som aldrig tidigare gått en kurs. Det finns också mer avancerade kurser på två till tre dagar för chefer och mellanchefer.

Att gå en utbildning i BAM är en bra satsning. Det är en kompetensutbildning som alla har glädje av. Kurserna är digitala, de finns som färdiginspelad video eller som självstudier. Man kan göra kursen i grupp eller individuellt.

Proffs på företagsflytt i Stockholm

Är det dags för en företagsflytt i Stockholm? Har ni aldrig flyttat på ert företag förut och känner er osäkra på hur det ska gå till? Då finns det företag som är proffs på företagsflytt.

En flyttfirma är väl en flyttfirma? Jo, så kan man säga men samtidigt finns det flyttfirmor som är speciellt duktiga på olika typer av flyttar. Ska ni exempelvis utföra en företagsflytt i Stockholm så är det klokt att anlita ett företag som brukar utföra den typen av flyttar, för det är inte likadant som att flytta för en privatperson. Som företag har ni kanske tyngre maskiner, säkerhetsklassade dokument och stöldbegärligt gods. Allt sådant gör att det krävs lite annorlunda hantering vid en flytt, än om det bara är möbler och köksutrustning för en privatperson.

Företagsflytt som går som tåget

När du ska utföra en företagsflytt så är det också något annat som kommer med i ekvationen, till skillnad från en bostadsflytt. För du kanske måste ha igång din verksamhet under hela flytten, eller så fort som det bara är möjligt. Kanske innebär det att du får planera flytten så att lite flyttas först och kommer i drift, och därefter tar ni lite i taget tills allt är flyttat. På det viset kan ni till och med ha er verksamhet igång så era kunder upplever att det är som vanligt, eller åtminstone nästan som vanligt. Ta gärna hjälp av flyttfirman för att få en flytt som går på bästa sätt för ert företag.

Verklig utveckling med förändringsledning

Utbildning är viktigt. För dig som i någon mening har en roll som ledare eller chef är det essentiellt att du vet vad du gör och vart du vill gå. Med en kurs i förändringsledning kommer insikter.

Vad är en ledare och vad gör någon till ledare? Det kan vara svårt att övertyga någon om att man är The Boss när man söker sin första tjänst som chef. Vissa av oss har en naturlig auktoritet och förståelse för människor. Har man väl fått lite erfarenhet brukar nästa steg vara mindre besvärligt.

Det är inte att rekommendera att man stannar i utvecklingen och är nöjd enbart för att man landat ett jobb och en roll. Den tjänst man fått förväntas man ändå fylla. Vi vill alla bli uppskattade i roller där vi leder grupper med anställda.

Förändringsledning utvecklar chefer

Livet och arbetet blir roligare och bättre när man som chef arbetar med sin personal. Idealet att alla ska vara entusiastiska och hålla med om allt når man aldrig. Kanske är inte det heller det bästa. Motstånd väcker tankar och ger nya impulser och lösningar på problem. Det som krävs av dig är att du vet en riktning och att du förmår andra att förstå var den är.

Utbildning utvecklar chefer. Man börjar med någon allmän kurs om chefskap men sedan ska man vidare. Utveckling sker genom att du får utmana dig själv och det är just det en kurs i förändringsledning kan ge. Teoretiska kunskaper och självinsikt gör dig till en bättre chef och människa. Läs mer om förändringsledning på denna sida: förändringsledning.se

Krånglar skrivaren?

Finns det något mer frustrerande än när skrivare går sönder. Det händer alltid när det är något viktigt man behöver skriva ut. Då kan det vara skön att veta att det finns en enklare lösning.

När företagets skrivare börjar krångla då hoppas man att garantin fortfarande gäller. Annars kan det bli en kostnad man gärna sluppit. Det kan också ta tid innan någon har tid att komma och laga den. Detta är problem som är svårundvikligt när kopiatorn börjar bli till åren. Men det finns smartare sätt att jobba på.

Hyr den skrivare jobbet kräver

Det är det som är så fantastiskt med världen idag. Det finns alltid kreativa företag som snappar upp vilka behov som finns ute i samhället. Så givetvis finns det företag som hyr ut skrivare till företag.

Du hittar dem lätt genom att googla på nätet. Där kan man välja bland olika skrivare beroende på vilket behov man har. Driver man ett lite mindre företag kanske man vill ha en mindre skrivare som står på ett bord. Har man fler anställda på kontoret och mera att skriva ut, kan en skrivare som står på golvet vara perfekt. Välj skrivare med bra utskriftshastighet, med flera magasin och som dessutom kan levereras i hela landet.

Hur fungerar det

Gå in på företagets hemsida, välj skrivare och beställ. Ibland kan man skriva på avtalet online. Efter någon dag blir man uppringd och en tid bokas för installation. Företagen tillhandahåller dessutom service och hjälper snabbt till via telefon eller på plats om det behövs.

Som företag måste man skydda viktig information

Arbetar ni med känslig information i er verksamhet? Då är det er plikt och skyldighet att se till att den inte hamnar i fel händer. Men först måste ni göra en riktig säkerhetsskyddsanalys.

Enligt lagen måste alla företag, organisationer och myndigheter skydda hemlig och känslig information så att den inte hamnar i fel händer. Inte sällan kan det handla om information som kan vara intressant för främmande makt och som kan användas för att skada Sverige. Det kan exempelvis handla om el- och energiförsörjning, som om den slås ut kan få stora konsekvenser, men också information om viktiga personer på höga poster med mera. Därför gäller det att ligga steget före och se till att information inte kan läcka ut. Genom att göra en säkerhetsanalys tar man först reda på vilken information och vilka tillgångar som måste skyddas. Man utreder också vem som kan vara intresserad av dessa.

Fördelen med att låta någon utifrån göra en säkerhetsskyddsanalys

När man utför en säkerhetsskyddsanalys måste man även utreda vilka inom organisationen som behöver ha tillgång till hemligstämplat material. Dessa personer måste sedan också noga granskas så att de inte utgör en säkerhetsrisk. Den som är säkerhetsansvarig på företaget eller organisationen kan själv utföra en riskbedömning och säkerhetsanalys. Men då hot och risker hela tiden förändras kan det vara en fördel att ta hjälp av ett erfaret säkerhetsanalysföretag utifrån. De kan titta på de risker som finns utifrån ett annat perspektiv, och har även viktiga erfarenheter från att ha arbetat med andra företag.

Håll inkräktare långt borta

Säkerhet är inget att skämta om. Det finns många individer där ute som skulle kunna intressera sig för dina värdefulla ägodelar. Vad kan du göra för att skydda ditt företag och personal?

Det finns många anledningar till att behöva skaffa ett företagslarm i Stockholm. Det räcker inte bara med ett vanligt lås till en vanlig dörr om man söker stöldskydd. På exempelvis ett kontor för ditt företag finns det både värdefull information och prylar som en tjuv kan finna intressanta. Datorer, skrivmaskiner, skärmar och så vidare kan finnas på olika avdelningar. Känslig information om ditt företag måste också skyddas, så att den inte hamnar i fel händer.

Passersystem och larm

Det finns ett enormt utbud av företagslarm att välja bland. Självklart kommer typen av larm och system att bero på dina behov, vilken typ av företag du har hur dina lokaler ser ut. Du kanske behöver bevakning och säkerhet både inomhus som utomhus.

Många larmsystem installeras i samband med CCTV, alltså videobevakning. För många företag är det viktigt att använda sig av ett passersystem. Ett passersystem använder sig av en kombination av metoder för att komma in till en viss plats. Generellt så betyder det att man använder sig av någonting man har, någonting man är och någonting man kan för att komma in. Detta kan exempelvis vara en nyckel, ett ID-kort och en kod. Man behöver inte alltid använda alla tre, det kan räcka med två, och i andra fall fler. Detta säkerställer att bara de som är tillåtna får komma in.

En företagsrekonstruktion kan rädda företaget

Om man har gjort allt och lite till, men verksamheten ändå inte går runt, då kan det verka som att konkurs är den enda vägen att gå. Men företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ.

Även om man har haft stora planer och trott starkt på affärsidén, är det inte alltid det går som man har tänkt. De höga förväntningarna på att företaget ska växa kan ha grusats. Först har de övergått till förhoppningar om att verksamheten bara ska gå runt ekonomiskt så att man ska kunna fortsätta driva företaget. Tron på att det ska vända har funnits kvar. Men ibland funkar det ändå inte.

Efter att ha satsat stort och försökt rädda företaget kan det vara så att man har dragit på sig en del skulder. När det då verkar vara kört ser det kanske ut som att företaget är på väg mot en konkurs. Det ser ut att inte finnas någon annan lösning på grund av alla skulder. Men innan man tar för givet att det är enda utvägen bör man kolla upp om det finns möjlighet till företagsrekonstruktion.

Vart vänder man sig?

Om skulderna är så stora att en konkurs verkar vara nära kan företaget ansöka om företagsrekonstruktion. En sådan ansökan gör man till tingsrätten. Om man vill ha råd kring processen kan man höra av sig till någon jurist som är specialist på just företagsrekonstruktion. De kan den juridiska biten och har kunskap om hur rekonstruktionen går till. Därför kan de guida till rätt beslut.