Kategoriarkiv: Företagande

Chefsrekrytering för smarta företag i Stockholm

Ja, man bör höra av sig till en expert på chefsrekrytering när det är dags att bemanna sitt företag i Stockholm. Till och med när det gäller korta perioder.

Varför är chefsrekrytering inför semesterperioden så viktigt? Klarar sig inte de anställda utan chefen i några månader när han är på semester? Det kan väl inte vara hela världen att bara låta företaget ligga i vila ett litet tag. Alla som någonsin har spelat i en orkester vet hur viktigt det är att ha en dirigent. Det behövs för samspelet.

Det är sant att de kanske inte märks lika väl på alla företag. En del företag i Stockholm är så stora att de har flera chefer, och då kan man säkert lägga över ansvaret på andra under kortare semesterperioder, eftersom många företag drar ner på aktiviteterna under sommarhalvåret. Men andra företag måste ha en chef på plats.

Anpassad chefsrekrytering skapar trivsel

Det kan dock kännas onödigt att lägga ner månader på att hitta en tillfällig chef. Men det behöver ni inte göra. Varför hör ni inte bara av er till ett företag som redan har samlat på sig en mängd olika potentiella chefer och ber att få bli matchade med en sådan? Då behöver det inte ta särskilt lång tid.

Sedan är det lätt att gå vidare med intervjuer, när ni har fått en lista på några bra alternativ, för att se vilken chef som ni trivs bäst med. Ni behöver inte oroa er för kvalifikationer och liknande, de har gått igenom tuffa personlighetstester för att kontrollera att de verkligen klarar av uppdraget.

För att kunna få mer information besök hemsida: nablegrowth.com

Tips och råd om hyllställ 

Att investera i hyllställ kan vara exakt det som gör att ert företag tar nästa steg och ökar er lönsamhet. Ett oorganiserat lager är en enorm tidstjuv och varje litet stopp innebär i sin tur också ett tapp i produktionen. Dessutom så handlar det också om arbetsmiljö och om att förebygga och förhindra skador. 

Lager är av hävd ansett som ganska farliga arbetsplatser och saknas en genomtänkt logistik och genomarbetad förvaring så kan också riskerna för skador och olyckor öka. Genom hyllställ så kan man skapa en större säkerhet och ge de anställda bättre förutsättningar att genomföra ett effektivt jobb utan att riskera att göra sig själv – eller de gods man hanterar – illa. 

Här nedan tänkte vi rada upp några tips och viktiga saker om hyllställ som kan ge dig lite mer information om hur du ska tänka – enligt följande: 

  • Rätt leverantör: Hyllställ kan alltid anpassas efter hur en lokal ser ut och det är den stora fördelen med att välja lösningen i fråga. Man kan exempelvis bygga hyllställ och utnyttja höjden på en byggnad – något som ger mer utrymme, men utan att det påverkar arbetet negativt. För att detta ska ske så krävs emellertid också rätt leverantör som kan vara med er hela vägen – från planering av hur era system ska se ut vidare till montering av dessa. Se till att välja en leverantör med lång vana och som erbjuder sig att titta närmare på er verksamhet och de lokaler ni huserar i. 
  • Begagnade hyllställ. Ett annat tips är att se över marknaden för begagnade hyllställ och välja att köpa sådana snarare än fabriksnya. Det är billigare, men det behöver inte innebära att kvaliteten blir lidande. Återigen dock, rätt leverantör är ett måste. 
  • Bygg till efter behov. Det fina med hyllställ är att man alltid kan bygga till och bygga om efter hur behoven förändras. Genom detta kan man växa i ett lugnare tempo och steg för steg öka omsättningen – utan att öka kostnaderna för exempelvis större lokaler. 

Optimera ditt byggprojekt: Hyra mark i Stockholm

När du står inför ett stort byggprojekt i Stockholms utkanter, finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Att säkerställa en smidig och effektiv byggprocess kräver inte bara kompetens och resurser utan även en strategisk plats att utföra arbetet på. Ett av de mest praktiska alternativen är att hyra mark i Stockholm för ditt byggföretag. I den här artikeln kommer vi att utforska fördelarna med att hyra mark och hur det kan bidra till att förenkla och effektivisera ditt byggprojekt.

Ett stort byggprojekt kräver en imponerande mängd maskiner och utrustning för att kunna genomföras på ett effektivt och högkvalitativt sätt. För att säkerställa att byggarbetarna har tillgång till de bästa verktygen är det avgörande att ha en strategisk plats där maskinerna kan placeras och användas effektivt. Det är här möjligheten att hyra mark i Stockholm kommer in i bilden.

Hyra mark – En praktisk lösning

För att säkerställa att bygget flyter smidigt och att alla nödvändiga resurser är på plats är det viktigt att överväga möjligheten att hyra mark. Det är inte bara maskiner som behöver plats; det finns även behov av att lagra material och förvara utrustning. 

Ofta är byggplatser belägna en bit bort från stadens bebyggelse, och det kan vara en utmaning att säkerställa säkerheten för både maskiner och material, även om de är låsta eller förvarade i containrar. Att hyra mark i Stockholm ger dig den trygghet du behöver.

Säkerhet och praktiska fördelar

Lena, som arbetar på företagets kontor, tog på sig uppdraget att hitta en lämplig plats för bygget utanför Stockholm. Efter noggrant letande och samtal med olika personer kom hon fram till Kenneth, som ansvarade för byggprojektet. Hon berättade för honom om en möjlighet att hyra mark hos ett företag som specialiserar sig på detta.

Den mark som erbjuds för uthyrning är inhägnad och övervakas dygnet runt, vilket säkerställer att din utrustning och material är i säkra händer. Dessutom finns det tillgång till el och avlopp, vilket gör det möjligt att installera baracker för din arbetspersonal. Detta ger dem en bekväm plats att äta och tillgång till toaletter, och det är även möjligt att ordna sovplatser om det behövs. Denna lösning ger en helhetslösning för ditt byggprojekt.

Konkursansökan – går det att undvika?

Många svenska företag lever farligt idag. Detta som en följd av högre råvarupriser, problem med global logistik och en inflation samt en lågkonjunktur. Detta gör att man också måste hitta bromsen och agera innan det är för sent och innan man tvingas lämna in en konkursansökan. Frågan är bara om detta är möjligt? Kan man undvika en konkurs?

De senaste åren har medfört stora problem för många företag. Dels så har man haft två års pandemi och med detta också två tuffa år – nästan oberoende av bransch – att ta sig igenom. Dels så har Sverige som land också tagit klivet in i en lågkonjunktur och som om detta inte vore nog så finns också ett krig i vårt närområde som påverkar oss i alla led. Det är bara att se på exempelvis elpriset och hur detta påverkade allt från privatpersoner till företag.

En detalj som faktiskt kan ha effekt i form av att man som företagare blivit lurad är de riktade insatser och de statliga stöd som givits under denna period. Företag kan ha svårt att se problemen och tänka att det alltid finns en hjälpande hand som går in och stöttar – räddar, i många fall – då man hamnat i trångmål. Detta är absolut ingenting att räkna med.

Anlita en revisor och en juridisk sakkunnig

Hur ser egentligen siffrorna ut, hur ser prognosen ut för framtiden – och kan ditt företag vara farligt nära att tvingas lämna en konkursansökan till tingsrätten? Det många gör är att man reagerar för sent. Man väljer att undvika att se varningssignalerna – det finns inga pengar på kontot, men massor av skulder! – och man tänker att det löser sig med tiden.

Det gör det sällan. Man måste agera och identifiera de brister som finns på ett tidigare stadium. Genom att ta professionell hjälp av en revisor och exempelvis en juridisk sakkunnig så kan man också få den hjälp man behöver för att rekonstruera företaget och skapa nya förutsättningar.

Om detta inte hjälper och man ändå tvingas lämna in en konkursansökan – eller där en fordringsägare gör det – så måste man också göra rätt för sig. En jurist bör definitivt anlitas för att se till att allt följer de lagar och regler som finns.

För att läsa på mer om konkurs så kan man klicka in på konkursansökan.se.

Aktieägaravtal som trygghet

Som aktieägare är det tryggt att ingå i ett aktieägaravtal när man införskaffar aktier i ett företag. En trygghet som beskriver hur allt möjligt ska hanteras.

Att vara aktieägare kan vara mycket spännande och intressant. Genom att äga aktier i ett företag blir man en av ägarna, även om man endast äger en mycket liten del. Plötsligt blir alla företagets förehavanden av intresse och man kan nyfiket följa allt som har med företaget att göra. Som ifall företaget har några nya produkter eller tjänster på gång. Och hur det går ekonomiskt.

Men om man inte har ingått ett aktieägaravtal så kan det även vara sådant som är oroande. Man kan känna sig som ett löv för vinden som blir omkringkastat utan att ha någon som helst kontroll eller aning om vad som hända skall.

Klokt att teckna aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett dokument som är tryggt för alla parter i ett företags ägargrupp. Men även för de som styr företaget. Genom att skriva aktieägaravtal så har båda parter fastställt hur allt ska hanteras som sker, och möjligtvis skulle kunna ske, i företaget. Det är ett dokument som skapar trygghet och som även används som styrdokument om något skulle inträffa.

Man kanske kan tro att ett företagsägande är rationellt. Men det handlar i många fall om lika mycket känslor som vid en kärleksrelation. Det kan vara stora pengar investerade. Och även arv, lång anställning och stort engagemang. Ett aktieägaravtal är därför ibland mer viktigt än ett samboavtal eller testamente.

Stärk verksamheten med en ledarskapsutbildning i Stockholm

En ledarskapsutbildning i Stockholm är som balsam för verksamheten. Kanske finns det redan en tydlig elefant i rummet, eller så vill du förebygga en sådan.

Hur står det till på arbetsplatsen egentligen? Det kan vara en fråga som du ödmjukt ställer till teamet varje måndag på morgonmötet. Och kanske får du varje gång till svar att det bara är bra. Trots detta trillar flertalet sjukskrivningar in vecka efter vecka, och dina kollegor verkar tappa mer och mer energi i höstmörkret.

Till slut börjar du att fundera om det är du. Gör du något fel i ditt ledarskap som stjälper istället för hjälper gruppen att utvecklas? Kanske känner du till och med att du står utanför och att det är svårt att prata om situationen. Allt du önskar är ett välmående och högpresterande team.

Hur kan en ledarskapsutbildning hjälpa er att bli ett högpresterande team?

Resan mot att bli ett högpresterande team är många gånger en utmaning. Men en sak är säker – ledarskapet i gruppen spelar roll. Rätt ledarskapsutbildning i Stockholm kan dock visa vägen för ditt företag eller din organisation. Utbildningen sker vanligtvis under en eller två dagar tillsammans med en erfaren konsult. Det finns ofta flera olika kurser du kan välja mellan.

Utbildningens program innehåller bland annat grunderna i beteendeanalys, gruppens olika faser, individens roll i en grupp samt negativa processers påverkan. Dessutom är det viktigt att lägga fram på bordet vad som kännetecknar effektiva team och fungerande grupper. Åtminstone om målet är att bli just ett högpresterande team.

Rekryteringsföretag i Stockholm – välj rätt chef

Att tillsätta ledande befattningar i ett företag, tillhör en företagsledares viktigaste uppgift. Anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm och välj rätt chef.

Du äger ett företag som arbetar som agenturföretag på den nordiska marknaden. Dina huvudmän och leverantörer är utländska företag. Din försäljningschef har plötsligt sagt upp sig och du befarar att han tänker starta upp en konkurrerande verksamhet. I värsta fall kommer han att ta med sig några av “dina” agenturer.

Inte nog med att försäljningschefen slutar. Du vet att han har god relation med din ekonomichef och nu tänker även hon sluta. Du låter båda gå med omedelbar verkan. Risken att de tar med sig företagshemligheter är överhängande. Du har fått ett akut problem på halsen och du måste visa handlingskraft internt och gentemot dina utländska huvudmän.

Rekryteringsföretag i Stockholm – akuta lösningar

Din försäljningschefs uppgifter kan du själv ta över tillfälligt. Du är väl förtrogen med produkterna och känner alla kunder. Ekonomichefens arbete kräver inte samma specialkunskap om produkter och kunder. Därför räknar du med att befattningen under en övergångstid kan lösas med en ekonomikonsult. Men du har ingen tid att syssla med något rekryteringsarbete.

Du kontaktar därför ett rekryteringsföretag i Stockholm. De har flera tänkbara kandidater till dina chefsjobb “på lager”. Tillsammans med rekryteringsfirman går ni igenom en kravspecifikation för de befattningar du söker. Med omedelbar verkan kan en interimskonsult komma in på ekonomisidan. Att finna en lämplig försäljningschef kräver lite mer ansträngning. Men firman har stor vana vid “headhunting”. Du ger dem i uppdrag att finna tre alternativa kandidater. Läs vidare om ett erfaret rekryteringsföretag här: www.valegro.se

Utbildning i BAM är viktig för alla

För att sprida kunskap om de lagar och regler som styr en arbetsmiljö är det bra om så många som möjligt på ett företag går en BAM-utbildning. Därför finns det längre och kortare utbildningar.

Vår arbetsmiljö regleras av väldigt många regler och lagar för att den skall vara trygg och hälsosam. BAM står för Bättre ArbetsMiljö och då menas inte bara skyddsutrustning utan även den psykosociala miljön på en arbetsplats.

Det är visserligen arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön uppfyller kraven men det är upp till var och en att verkligen följa dem. Därför är det viktigt att alla känner till både sina skyldigheter och rättigheter.

BAM-utbildning är tillgänglig för alla

Samtidigt som utvecklingen går snabbt framåt inom industrin och på andra arbetsplatser förändras också kraven på en bra arbetsmiljö. På sjuttiotalet var det ingen som hade en aning om att vi skulle arbeta med så mycket teknisk utrustning som vi gör idag. Därför kan en del lagar vara föråldrade och måste uppdateras.

För att alla ska vara informerade om de lagar som gäller så finns det löpande utbildning i BAM. Det finns allt från korta grundkurser för de som aldrig tidigare gått en kurs. Det finns också mer avancerade kurser på två till tre dagar för chefer och mellanchefer.

Att gå en utbildning i BAM är en bra satsning. Det är en kompetensutbildning som alla har glädje av. Kurserna är digitala, de finns som färdiginspelad video eller som självstudier. Man kan göra kursen i grupp eller individuellt.

Proffs på företagsflytt i Stockholm

Är det dags för en företagsflytt i Stockholm? Har ni aldrig flyttat på ert företag förut och känner er osäkra på hur det ska gå till? Då finns det företag som är proffs på företagsflytt.

En flyttfirma är väl en flyttfirma? Jo, så kan man säga men samtidigt finns det flyttfirmor som är speciellt duktiga på olika typer av flyttar. Ska ni exempelvis utföra en företagsflytt i Stockholm så är det klokt att anlita ett företag som brukar utföra den typen av flyttar, för det är inte likadant som att flytta för en privatperson. Som företag har ni kanske tyngre maskiner, säkerhetsklassade dokument och stöldbegärligt gods. Allt sådant gör att det krävs lite annorlunda hantering vid en flytt, än om det bara är möbler och köksutrustning för en privatperson.

Företagsflytt som går som tåget

När du ska utföra en företagsflytt så är det också något annat som kommer med i ekvationen, till skillnad från en bostadsflytt. För du kanske måste ha igång din verksamhet under hela flytten, eller så fort som det bara är möjligt. Kanske innebär det att du får planera flytten så att lite flyttas först och kommer i drift, och därefter tar ni lite i taget tills allt är flyttat. På det viset kan ni till och med ha er verksamhet igång så era kunder upplever att det är som vanligt, eller åtminstone nästan som vanligt. Ta gärna hjälp av flyttfirman för att få en flytt som går på bästa sätt för ert företag.

Verklig utveckling med förändringsledning

Utbildning är viktigt. För dig som i någon mening har en roll som ledare eller chef är det essentiellt att du vet vad du gör och vart du vill gå. Med en kurs i förändringsledning kommer insikter.

Vad är en ledare och vad gör någon till ledare? Det kan vara svårt att övertyga någon om att man är The Boss när man söker sin första tjänst som chef. Vissa av oss har en naturlig auktoritet och förståelse för människor. Har man väl fått lite erfarenhet brukar nästa steg vara mindre besvärligt.

Det är inte att rekommendera att man stannar i utvecklingen och är nöjd enbart för att man landat ett jobb och en roll. Den tjänst man fått förväntas man ändå fylla. Vi vill alla bli uppskattade i roller där vi leder grupper med anställda.

Förändringsledning utvecklar chefer

Livet och arbetet blir roligare och bättre när man som chef arbetar med sin personal. Idealet att alla ska vara entusiastiska och hålla med om allt når man aldrig. Kanske är inte det heller det bästa. Motstånd väcker tankar och ger nya impulser och lösningar på problem. Det som krävs av dig är att du vet en riktning och att du förmår andra att förstå var den är.

Utbildning utvecklar chefer. Man börjar med någon allmän kurs om chefskap men sedan ska man vidare. Utveckling sker genom att du får utmana dig själv och det är just det en kurs i förändringsledning kan ge. Teoretiska kunskaper och självinsikt gör dig till en bättre chef och människa. Läs mer om förändringsledning på denna sida: förändringsledning.se