R.I.P Producentportalen.se

Det är med sorg i hjärtat Jag måste meddela att Producentportalen.se tyvärr är nedlagt. Jag vill personligen tacka alla som använt tjänsten och funnit nytta i den. Tack för den här tiden alla leverantörer och återförsäljare.

Johan Carlberger
Grundare/VD

För eventuell kontakt

Klicka vidare här!