Tips och råd om hyllställ 

Att investera i hyllställ kan vara exakt det som gör att ert företag tar nästa steg och ökar er lönsamhet. Ett oorganiserat lager är en enorm tidstjuv och varje litet stopp innebär i sin tur också ett tapp i produktionen. Dessutom så handlar det också om arbetsmiljö och om att förebygga och förhindra skador. 

Lager är av hävd ansett som ganska farliga arbetsplatser och saknas en genomtänkt logistik och genomarbetad förvaring så kan också riskerna för skador och olyckor öka. Genom hyllställ så kan man skapa en större säkerhet och ge de anställda bättre förutsättningar att genomföra ett effektivt jobb utan att riskera att göra sig själv – eller de gods man hanterar – illa. 

Här nedan tänkte vi rada upp några tips och viktiga saker om hyllställ som kan ge dig lite mer information om hur du ska tänka – enligt följande: 

  • Rätt leverantör: Hyllställ kan alltid anpassas efter hur en lokal ser ut och det är den stora fördelen med att välja lösningen i fråga. Man kan exempelvis bygga hyllställ och utnyttja höjden på en byggnad – något som ger mer utrymme, men utan att det påverkar arbetet negativt. För att detta ska ske så krävs emellertid också rätt leverantör som kan vara med er hela vägen – från planering av hur era system ska se ut vidare till montering av dessa. Se till att välja en leverantör med lång vana och som erbjuder sig att titta närmare på er verksamhet och de lokaler ni huserar i. 
  • Begagnade hyllställ. Ett annat tips är att se över marknaden för begagnade hyllställ och välja att köpa sådana snarare än fabriksnya. Det är billigare, men det behöver inte innebära att kvaliteten blir lidande. Återigen dock, rätt leverantör är ett måste. 
  • Bygg till efter behov. Det fina med hyllställ är att man alltid kan bygga till och bygga om efter hur behoven förändras. Genom detta kan man växa i ett lugnare tempo och steg för steg öka omsättningen – utan att öka kostnaderna för exempelvis större lokaler.