Författararkiv: Anna

Bokföring Stockholm – en fråga att ta på allvar

Hur ska man egentligen tänka gällande bokföring? Det finns en lite oroande tendens i dagens samhälle och i synnerhet bland yngre företagare att det är en fråga som man kan göra lite som man vill med. Det skapar problem. Bokföringsbrott är ett brott som kan leda till fängelse i upp till sex år eller till böter. Detta gäller även om man inte haft intentioner att fuska eller att göra fel: bokföring i Stockholm måste alltid skötas och vara korrekt.

Att fler och fler unga människor väljer att starta eget är i sak glädjande. Den framåtandan får hela samhället att rulla och den leder till ökad sysselsättning, fler arbetstillfällen och till ett bättre arbetsklimat i övrigt. Sverige behöver företagandet och vi mår bra av modet som visas upp i samband med att man startar upp en egen firma. Men, det handlar också om att man måste visa upp ett ansvar och att man har vissa skyldigheter. Bokföring handlar om att visa upp alla transaktioner och affärshändelser som sker inom ett företag och genom detta också skaffa sig en bättre kontroll och översikt över den egna ekonomiska situationen.

Den bokföring i Stockholm som sker ska också kunna visas upp för exempelvis myndigheter och för banken samt för investerare och eventuella affärspartners. Oavsett om du säljer kaffe på torget eller driver ett företag som har handeln online och hela Europa som marknad så berörs du av reglerna och lagarna som finns i Sverige. Rådet till alla företagare är att man tar denna fråga på ett större allvar och att man inser att det faktiskt finns ett värde i att ta hjälp med bokföring i Stockholm.

Fördelar med professionell bokföring i Stockholm

Ponera att du planerar att starta ett företag inom byggbranschen i Stockholm och att du vet med dig att din tjänst kommer att fungera. Det första du gör är att se till att bli lönsam – vilket konkret innebär att du ser till att utgifterna är mindre än intäkterna. Enkelt och logiskt. En sak som du vill spara in på är att minimera den externa hjälpen: du kan, genom att sköta allt på egen hand, spara in en massa pengar.

Men, då det kommer till just bokföring i Stockholm så kommer du snabbt att bli varse om att detta är en stor tidstjuv. Du får sitta med denna under kvällar och du får viga vissa helger åt både bokföring och övrig administration som hör företagandet till.

Frågan är om du tjänar på detta? För många blir det tvärtom: all den tid man hade kunnat lägga på att jobba och dra in mer pengar går åt till bokföring och andra saker som man inte riktigt har koll på. Tid är pengar, som det så vackert heter, och i det här fallet så handlar det om just det. Och, för många så försvinner lusten också: man tappar suget för det huvudsakliga området som en följd av att energin försvinner ner i administrationen. Den stora fördelen med att ta hjälp handlar om att man får mer tid och att man i slutändan ges en möjlighet att växa som företag – utan att tappa lusten. Läs mer om bokföring på denna sajt: bokföringstockholm.nu

Fantastisk fastighetsskötsel för fastighetsägare i Göteborg

Fastighetsskötsel i Göteborg är svaret för den fastighetsägare som tröttnat på dyra utryckningar mitt i natten. Som kund kan du pressa priset på jouren.

Du som äger en fastighet har säkert lagt märke till att det är en hel del problem som uppstår mitt i natten. Säkert har du också lagt märke till hur dyrt det är att betala ut tillägg för obekväm arbetstid i dina anställdas lönekuvert. Om det bara fanns ett sätt att lägga över det problemet på någon annan…

Det finns det! Du kan nämligen helt byta roll i situationen, och gå från att vara chef med ansvar för arbetstider och arbetsmiljö till att bli kund – och i princip inte ha ansvar för mer än att betala fakturan för tjänsten när den kommer. Du kan lugnt pusta ut och släppa det dåliga samvetet för att Jonte på driften behövt rycka ut mitt i natten ännu en gång.

Pressa priserna för fastighetsskötsel i Göteborg

Det finns många firmor som erbjuder fastighetsskötsel i Göteborg. De kan vara riktiga livräddare för stressade fastighetsägare, och du som överväger att anlita dem bör sluta överväga och helt enkelt göra det. Det är inte lätt att vara hyresvärd, men det är heller inte meningen att det ska vara fruktansvärt jobbigt.

När du agerar som kund har du dessutom möjlighet att pressa priset rejält på jourtjänster. Har du ett tillräckligt stort fastighetsbolag kanske du till och med kan komma ned i pris så långt att det inte blir dyrare när utryckningarna till läckande kranar sker nattetid.

Vad innebär en konkurs?

Dagligen så kan man höra talas om företag som gått i konkurs. Frågan är vad detta egentligen innebär? En konkurs sker som en följd av att ett företag hamnat på ekonomisk obestånd. Man får inte längre in exempelvis jobb – eller säljer produkter – som täcker de skulder man har dragit på sig. Skulder som kan vara hos leverantörer, kunder, affärspartners eller exempelvis hos Skatteverket.

Då detta sker – och har varit fallet under en längre period – så lämnar man som företagare in en konkursansökan hos Tingsrätten som utreder ärendet. Bedöms företaget i fråga vara i obestånd så utser Tingsrätten en konkursförvaltare som direkt tar kontroll över bolagets tillgångar. Företaget som är skyldig pengar kallas för en gäldenär och de som lånat ut pengar – eller inte fått betalt – kallas för borgenärer.

Konkursförvaltning – så fungerar det

Konkursförvaltaren som utses är en jurist. Som ovan sagt så kommer den första uppgiften att vara att börja bestämma över företagets tillgångar. Nästa steg är att sammanställa alla dessa – och alla skulder – i en bouppteckning. Då detta är slutfört så kommer firmatecknaren att intyga att allt stämmer. Det kallas för ett Edgångssammanträde och själva intyget som lämnas kallas för en bouppteckningsed. Då detta steg är slutfört så kommer förvaltaren att förklara företaget i konkurs – vilket innebär att företaget i fråga slutar att existera.

Jobbet slutar emellertid inte där. Konkursförvaltning innebär även att de tillgångar som eventuellt finns kvar i konkursboet ska säljas vidare. Exempelvis vid en exekutiv auktion och pengarna som en sådan genererar ska sedan fördelas ut bland de borgenärer som finns. Här har vi i Sverige en lag som stipulerar ordningen för vilka borgenärer som ska få pengar tillbaka först. Den lagen kallas för förmånsrättslagen.

Vad händer med en firmatecknare?

För anställda så är en konkurs givetvis ett dråpslag, men fallet behöver inte vara så hårt rent ekonomiskt. Vi har en lönegaranti som träder i kraft i samband med konkurser och det innebär att anställda får rätt till lön under konkursen och några månader efteråt. Samtidigt så gäller denna garanti bara för en viss tid och där det även finns begränsande tak för hur mycket pengar man får.

För en firmatecknare så kan fallet bli hårdare. Inte sällan så kan man ges näringsförbud i samband med en konkurs och beroende på bolagsform så kan man också ha ett personlig ansvar. Det senare innebär att man som exempelvis enskild firma kan bli personligt ansvarig för skulderna – och i och med detta exempelvis tvingas sälja även privata tillgångar. Här bör man således vara på det klara med att det finns risker i att ha en enskild firma jämfört med exempelvis ett aktiebolag.

Anlita en SEM-byrå för annonsering på Google

Har ditt företag svårt att synas i bruset? Har ni svårt att nå rätt målgrupp och har ni börjat inse att annonsering via exempelvis tidningar kostar mer än vad det smakar? I så fall så kan en kontakt med en SEM-byrå vara något att överväga.

Fler och fler företag har börjat upptäcka att de pengar man lägger på marknadsföring inte längre bär samma frukt som tidigare. Det beror till mångt och mycket på att det finns en helt ny spelplan att förhålla sig till.

Den gamla, traditionella annonseringen är snart en historisk relik och att betala för detta handlar till mångt och mycket om att kasta – årligen – en stor summa pengar i sjön. Genom att istället synas på Google ger mer bang for the buck och att anlita en SEM-byrå är att bra första steg mot en ökad synlighet.

Det här gör en SEM-byrå

Ordet SEM står för Search Engine Marketing och det är en nära släkting till SEO – som betyder Search Engine Optimization. Skillnaden dem emellan är att det senare innebär ett mer långsiktigt arbete som sker i syfte att ranka – under specifika sökord – högt på den organiska lista som Google har. SEM å sin sida handlar om annonsering och om att exempelvis skapa kampanjer via Google Ads. Det är de företag som valt Google Ads som syns högst upp i samband med en sökning och som har en liten logga med orden annons bredvid sig.

Väljer man en SEM-byrå så hjälper den till med utformningen av kampanjen gällande sökorden som ska användas och inkluderat är även uppföljning och analyser. Att välja den lösningen ger en flygande start till en vidare fortsättning med den egna synligheten på Google. För, man bör nämligen försöka kombinera ett arbete med SEM och SEO där det senare handlar om att långsiktigt synas under de sökord man valt. En SEM-byrå har ofta kapacitet att sköta både dessa viktiga delar.

Fördelar med att sätta upp en Google Ads-kampanj

Många tänker sig att Google Ads och en SEM-byrå är pengar i sjön sett till att man tror att de flesta väljer bort att klicka på de annonser som visas av Google. Det stämmer inte riktigt, men sant är att den organiska listan och en hög placering på denna nästan alltid ger bättre effekt.

Lika sant är dock att Google Ads har rejäla fördelar och här kan man exempelvis nämna att du får det du betalar för – bokstavligen. Om någon klickar på din annons så betalar du – om inga klick sker så betalar du inte alls. Kort sagt: du betalar för de klick som din annons genererar och ingenting annat. En annan fördel handlar om uppföljning och möjlighet till analyser att använda i framtiden. Vilka sökord fungerar och drar trafik – vilka gör det inte?

Man kan även nämna att Google Ads är en överlägsen annonsering sett till målgruppen man hittar. Oavsett område och tjänst så hittar du din målgrupp och detta då dessa de facto valt att söka efter det du erbjuder. Att låta en SEM-byrå hjälpa dig med din annonsering kan mycket väl bli ditt mest lönsamma beslut gällande marknadsföring någonsin.

Utbildning i BAM är viktig för alla

För att sprida kunskap om de lagar och regler som styr en arbetsmiljö är det bra om så många som möjligt på ett företag går en BAM-utbildning. Därför finns det längre och kortare utbildningar.

Vår arbetsmiljö regleras av väldigt många regler och lagar för att den skall vara trygg och hälsosam. BAM står för Bättre ArbetsMiljö och då menas inte bara skyddsutrustning utan även den psykosociala miljön på en arbetsplats.

Det är visserligen arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön uppfyller kraven men det är upp till var och en att verkligen följa dem. Därför är det viktigt att alla känner till både sina skyldigheter och rättigheter.

BAM-utbildning är tillgänglig för alla

Samtidigt som utvecklingen går snabbt framåt inom industrin och på andra arbetsplatser förändras också kraven på en bra arbetsmiljö. På sjuttiotalet var det ingen som hade en aning om att vi skulle arbeta med så mycket teknisk utrustning som vi gör idag. Därför kan en del lagar vara föråldrade och måste uppdateras.

För att alla ska vara informerade om de lagar som gäller så finns det löpande utbildning i BAM. Det finns allt från korta grundkurser för de som aldrig tidigare gått en kurs. Det finns också mer avancerade kurser på två till tre dagar för chefer och mellanchefer.

Att gå en utbildning i BAM är en bra satsning. Det är en kompetensutbildning som alla har glädje av. Kurserna är digitala, de finns som färdiginspelad video eller som självstudier. Man kan göra kursen i grupp eller individuellt.

Verklig utveckling med förändringsledning

Utbildning är viktigt. För dig som i någon mening har en roll som ledare eller chef är det essentiellt att du vet vad du gör och vart du vill gå. Med en kurs i förändringsledning kommer insikter.

Vad är en ledare och vad gör någon till ledare? Det kan vara svårt att övertyga någon om att man är The Boss när man söker sin första tjänst som chef. Vissa av oss har en naturlig auktoritet och förståelse för människor. Har man väl fått lite erfarenhet brukar nästa steg vara mindre besvärligt.

Det är inte att rekommendera att man stannar i utvecklingen och är nöjd enbart för att man landat ett jobb och en roll. Den tjänst man fått förväntas man ändå fylla. Vi vill alla bli uppskattade i roller där vi leder grupper med anställda.

Förändringsledning utvecklar chefer

Livet och arbetet blir roligare och bättre när man som chef arbetar med sin personal. Idealet att alla ska vara entusiastiska och hålla med om allt når man aldrig. Kanske är inte det heller det bästa. Motstånd väcker tankar och ger nya impulser och lösningar på problem. Det som krävs av dig är att du vet en riktning och att du förmår andra att förstå var den är.

Utbildning utvecklar chefer. Man börjar med någon allmän kurs om chefskap men sedan ska man vidare. Utveckling sker genom att du får utmana dig själv och det är just det en kurs i förändringsledning kan ge. Teoretiska kunskaper och självinsikt gör dig till en bättre chef och människa. Läs mer om förändringsledning på denna sida: förändringsledning.se

Stockholms bästa passersystem för företag

Att de anställda har egna nycklar till företaget kan både vara bra och dåligt. Skaffa ett passersystem för företag i Stockholm som gör att det lätt att överblicka nycklarna som är på vift.

Även om man tror det bästa om alla sina anställda, så kan även solen ha sina fläckar. Att dela ut nycklar till de anställda kan vara problematiskt i längden. Någon tappar sina nycklar, en annan blir bestulen på dito saker. En tredje person kanske bara vägrar lämna tillbaka de lånade nycklarna.

Det finns givetvis mängder med fördelar att låta de anställda ha tillgång till egna nycklar. Det är också bra att ha i åtanke att det finns en baksida med de nackdelarna som beskrivits ovan. Fördelarna med att de anställda har en egen nyckel är många.

Mycket att vinna på med passersystem för företag

Alla företag känner inte att det fungerar med egna nycklar till de anställda. Man har inte koll på vare sig nycklar eller personal. Än värre är om det skulle börja ske stölder på arbetsplatsen. Då är ett passersystem för företag i Stockholm en bra lösning.
Om någon tappar kodnyckeln kan man avprogrammera kodnyckeln så att den inte blir behörig på företaget. Den anställde kan istället få en ny kodnyckel. Man har också överblick om när kodnycklarna används i systemet. Man ser vem som kodar av och går in genom olika dörrar. Har man tillfälliga besökare kan man ge dem kodnycklar som gör att de endast har behörighet till de lokaler de ska vistas i.