Vad innebär en konkurs?

Dagligen så kan man höra talas om företag som gått i konkurs. Frågan är vad detta egentligen innebär? En konkurs sker som en följd av att ett företag hamnat på ekonomisk obestånd. Man får inte längre in exempelvis jobb – eller säljer produkter – som täcker de skulder man har dragit på sig. Skulder som kan vara hos leverantörer, kunder, affärspartners eller exempelvis hos Skatteverket.

Då detta sker – och har varit fallet under en längre period – så lämnar man som företagare in en konkursansökan hos Tingsrätten som utreder ärendet. Bedöms företaget i fråga vara i obestånd så utser Tingsrätten en konkursförvaltare som direkt tar kontroll över bolagets tillgångar. Företaget som är skyldig pengar kallas för en gäldenär och de som lånat ut pengar – eller inte fått betalt – kallas för borgenärer.

Konkursförvaltning – så fungerar det

Konkursförvaltaren som utses är en jurist. Som ovan sagt så kommer den första uppgiften att vara att börja bestämma över företagets tillgångar. Nästa steg är att sammanställa alla dessa – och alla skulder – i en bouppteckning. Då detta är slutfört så kommer firmatecknaren att intyga att allt stämmer. Det kallas för ett Edgångssammanträde och själva intyget som lämnas kallas för en bouppteckningsed. Då detta steg är slutfört så kommer förvaltaren att förklara företaget i konkurs – vilket innebär att företaget i fråga slutar att existera.

Jobbet slutar emellertid inte där. Konkursförvaltning innebär även att de tillgångar som eventuellt finns kvar i konkursboet ska säljas vidare. Exempelvis vid en exekutiv auktion och pengarna som en sådan genererar ska sedan fördelas ut bland de borgenärer som finns. Här har vi i Sverige en lag som stipulerar ordningen för vilka borgenärer som ska få pengar tillbaka först. Den lagen kallas för förmånsrättslagen.

Vad händer med en firmatecknare?

För anställda så är en konkurs givetvis ett dråpslag, men fallet behöver inte vara så hårt rent ekonomiskt. Vi har en lönegaranti som träder i kraft i samband med konkurser och det innebär att anställda får rätt till lön under konkursen och några månader efteråt. Samtidigt så gäller denna garanti bara för en viss tid och där det även finns begränsande tak för hur mycket pengar man får.

För en firmatecknare så kan fallet bli hårdare. Inte sällan så kan man ges näringsförbud i samband med en konkurs och beroende på bolagsform så kan man också ha ett personlig ansvar. Det senare innebär att man som exempelvis enskild firma kan bli personligt ansvarig för skulderna – och i och med detta exempelvis tvingas sälja även privata tillgångar. Här bör man således vara på det klara med att det finns risker i att ha en enskild firma jämfört med exempelvis ett aktiebolag.