Viktigt med rätt kontorsbelysning

En kontorsmiljö är speciell i det avseendet att många personer samsas och delar på en gemensam yta; något som dels är väldigt krävande och som dels också ställer höga krav på samarbete de anställda emellan. Kort sagt här – det finns ofta ingenstans att gå iväg och man måste till stor del acceptera sina kollegors förehavanden och lära sig arbeta under de premisser som råder. Det är också av den anledningen som företagsledningen har ett väldigt stort ansvar att se till att miljön är på topp inne i en kontorsmiljö och detta på grund av den direkt påverkar hur resultatet av arbetet blir.

Med detta menar vi att man måste se till att det rätt ljudvolym hålls, att det finns bra kontorsbelysning, att städningen sker både bra och regelbundet samt att de anställda – vid behov – kan få tillgång till exempelvis hörlurar eller en möjlighet till att gå omkring i en större utsträckning. Att sitta ner under en hel dag är något som verkligen påverkar humöret och ibland kan en tio minuters bensträckare – utöver den obligatoriska rasten – vara exakt en sådan detalj som skapar en bättre arbetsmiljö.

Gällande de andra detaljerna vi nämnde ovan så kan vi räkna upp dessa i punktform nedan och ge en liten förklaring till varför de är så viktiga och varför man som företagsledare måste se ha dessa i åtanke. Vi säger här att det hela handlar om ett vanligt kontor i Stockholm och vi gör det av den anledningen att det finns flest sådana där och att problematiken således är som allra störst i just Stockholm. Kort sagt, har du anställda som jobbar i en kontorsmiljö i Stockholm så ska du utgår från dessa tre ord för en bättre arbetsmiljö.

  • Koncentration
  • Sjukdomar
  • Produktivitet

Att utgå från dessa tre ord kommer att leda dig till följande punkter och det är dessa som vi tycker att du ska se till att de fungerar på ett tillfredsställande sätt:

  • Kontorsbelysning. Bra kontorsbelysning är en förutsättning för ett bra utfört jobb och här ser man att väldigt många börjat fuska. Detta i och med att vi använder oss av datorer och således förlitar oss på att skenet från dessa ska vara det enda som behövs. Så är det inte, kontorsbelysning måste finnas även från taket och i många fall även i punktform i form av lampor på bordet. Bra kontorsbelysning – spotlights exempelvis – är dessutom snygg och ger dina kunder i Stockholm ett bättre intryck.
  • Städningen. Hur ofta städas det på kontoret i Stockholm egentligen? Har ni många sjukdagar bland de anställda så kan en utökad kontorsstädning vara den rätta medicinen. Bakterier och smuts skapar sjukdomar och i en så känslig miljö som på ett kontor så blir vikten av hygien än viktigare att sköta. Regelbunden kontorsstädning ger färre sjukdagar och sparar pengar.
  • Ljud. En behagligare ljudnivå kan – liksom en bättre kontorsbelysning – skapa en bättre harmoni, bättre koncentration och således en ökad produktivitet. Mattor och akustiktak dämpar volymen och absorberar ljudet så att de anställda kan koncentrera sig genom en hel arbetsdag.