Som företag måste man skydda viktig information

Arbetar ni med känslig information i er verksamhet? Då är det er plikt och skyldighet att se till att den inte hamnar i fel händer. Men först måste ni göra en riktig säkerhetsskyddsanalys.

Enligt lagen måste alla företag, organisationer och myndigheter skydda hemlig och känslig information så att den inte hamnar i fel händer. Inte sällan kan det handla om information som kan vara intressant för främmande makt och som kan användas för att skada Sverige. Det kan exempelvis handla om el- och energiförsörjning, som om den slås ut kan få stora konsekvenser, men också information om viktiga personer på höga poster med mera. Därför gäller det att ligga steget före och se till att information inte kan läcka ut. Genom att göra en säkerhetsanalys tar man först reda på vilken information och vilka tillgångar som måste skyddas. Man utreder också vem som kan vara intresserad av dessa.

Fördelen med att låta någon utifrån göra en säkerhetsskyddsanalys

När man utför en säkerhetsskyddsanalys måste man även utreda vilka inom organisationen som behöver ha tillgång till hemligstämplat material. Dessa personer måste sedan också noga granskas så att de inte utgör en säkerhetsrisk. Den som är säkerhetsansvarig på företaget eller organisationen kan själv utföra en riskbedömning och säkerhetsanalys. Men då hot och risker hela tiden förändras kan det vara en fördel att ta hjälp av ett erfaret säkerhetsanalysföretag utifrån. De kan titta på de risker som finns utifrån ett annat perspektiv, och har även viktiga erfarenheter från att ha arbetat med andra företag.